THÔNG BÁO: Thứ Tư Lễ Tro tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT

Thứ Ba, 25-02-2020 | 02:00:44

GIÁO XỨ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP – DÒNG CHÚA CỨU THẾ SÀI GÒN

 THÔNG BÁO: Th Tư L Tro

ĐĐc M Hng Cu Giúp

Thứ Tư 26/2: Lễ Tro. Giữ chay và kiêng thịt.

* 5h00: Thánh lễ I

* 6h00: Thánh lễ II

* 18h00: Thánh lễ III

* 20h00: Thánh lễ IV

 Trong các Thánh lễ có làm phép và xức tro cho Cộng đoàn Dân Chúa hiện diện.

Xin cám ơn Cộng đoàn

VPGX Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook