THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG - 12/09/2020

Chúa Nhật, 13-09-2020 | 20:00:43

TRUNG TÂM MỤC VỤ DÒNG CHÚA CỨU THẾ – GIÁO XỨ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

THÔNG BÁO

KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG

12/09/2020

 

1. LỚP CHIỀU THỨ 7 VÀ SÁNG CHÚA NHẬT

            Khai Giảng: CHÚA NHẬT, 20/09/2020

            Thời gian học: – THỨ 7: 15h00 – 17g30 

                                      – CHỦ NHẬT: 8h00 – 10h30

  

2. LỚP HỌC THỨ 3-5

            Khai Giảng: THỨ 3, 06/10/2020

             Thời gian học: 18h45 – 20g45

  

3. LỚP HỌC THỨ 2-4

           Khai Giảng: THỨ 4, 21/10/2020

           Thời gian học: từ 18h45 – 20g45

            

        

THỜI GIAN HỌC KHOẢNG 4 THÁNG (KHÔNG CÓ LỚP CẤP TỐC)

        Ghi danh tại: Lầu 2 dãy A

* Lưu ý: Mang theo 2 tấm hình 3×4 khi ghi danh

             

Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
38 Kỳ Đồng – Phường 9 – Quận 3 – TPHCM
`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới