Thông Báo: Giáo xứ Đức Mẹ HCG - Khai Giảng Lớp Giáo Lý Dự Tòng

Thứ Tư, 04-09-2019 | 09:27:11

KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG: Thứ Bảy 07/09/2019

– Lớp chiều thứ Bảy và sáng Chúa Nhật

Thời gian học: – Thứ 7: 15h30 – 17g30 

– CHỦ NHẬT: 08h00 – 10h30

Địa điểm: lầu 2 dãy A

Ghi danh: – Phòng A02 (trong giờ hành chánh, ngoại trừ thứ 2 nghỉ)

– Lầu 2 dãy A (lúc 18h30 từ thứ 2-7)

 Gx. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, P9, Q3, Tp. Hồ Chí Minh

* Lưu ý: Mang theo 2 tấm hình 3×4 khi ghi danh

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới