Thông báo của Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn

Thứ Bảy, 04-03-2017 | 21:09:09

Văn phòng Giáo xứ trân trọng thông báo:

1/ Giáo Xứ Dương Lệ Đông – Quảng Trị, Tổng Giáo Phận Huế. Nhà thờ xây dựng gần 100 năm, qua ảnh hưởng chiến tranh và thời gian đến nay đã xuống cấp cần xây dựng để giúp cho người giáo dân có nơi chỗ đọc kinh, tham dự Thánh lễ.

Trong tinh thần Mùa Chay Thánh, đáp lời kêu gọi của Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế và Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài gòn, Giáo xứ có đặt thùng quyên giúp xây dựng trọn ngày thứ Bảy 04/3 và Chúa Nhật 05/3/2017.

2/ Thứ Hai đầu tháng 06/3/2017: lúc 6 giờ có thánh lễ tại lễ đài cầu cho các tín hữu đã qua đời, cách riêng quí Cha, quí Thầy, quí ông bà đang  đang an nghỉ tại Phòng hài cốt.

3/ Thứ Ba 07/3/2017: 18 giờ có học hỏi Tông Huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô: “NIỀM HOAN LẠC CỦA TÌNH YÊU GIA ĐÌNH”. Thuyết trình viên: Cha Đaminh Nguyễn Đức Thông, Phó Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế. Sau phần học hỏi là Thánh lễ.

4/ Tam nhật kính Thánh Clêmentê Maria Hofbauer

Ngày I: thứ Hai 13/3/2017

17 giờ 30: Cầu nguyện cho người nghèo.

18 giờ 00: Thánh lễ

Ngày II: thứ Ba 14/3/2017

17 giờ 30: Cầu nguyện cho Tu Sĩ Dòng Chúa Cứu Thế.

18 giờ 00: Thánh lễ

Ngày III: Thứ tư 15/3/2017 chính lễ

17 giờ 30: Cầu nguyện cho giáo dân thừa sai – Chúc lành với xương Thánh Clêmentê.

18 giờ 00: Thánh lễ

Xin kính mời cộng đoàn quan tâm tham dự. Nguyện xin Thiên Chúa qua Mẹ Hằng Cứu Giúp ban cho mọi người ngập tràn hồng phúc và bình an, cách riêng quí ông bà giúp xây dựng Nhà thờ Dương Lệ Đông – Quảng Trị, Huế.

Văn Phòng Giáo xứ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới