Thiếu Nhi Gx Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Rước Lễ Lần Đầu

Thứ Hai, 28-10-2019 | 23:33:39

Chúa nhật 27/10/2019: Thánh lễ lúc 15g15′ có 86 em Thiếu Nhi Xứ Đoàn Kitô Vua – Gx Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được Rước Lễ Lần Đầu.

Tạ ơn Chúa đã cho Giáo xứ có thêm 86 em được lãnh nhận hồng ân kêt hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể, để Chúa ở trong các em và các em ở trong Chúa…

Nguyện xin Chúa tiếp tục cho các em cảm nghiệm sâu xa tình yêu Chúa trao ban trong Bí tích Thánh Thể mà các em hôm nay được lãnh nhận…

 

CTV GXĐMHCG

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới