Thầy Phêrô Hồ Văn Quân đã về tới “vùng đất hứa” Pleikly

Thứ Sáu, 28-07-2017 | 22:27:55

Lúc 23:15 thứ Năm ngày 27.07.2017, linh cữu thầy Phêrô Hồ Văn Quân đã về đến Trung tâm truyền giáo Pleikly, sau chặng đường dài di quan từ DCCT Sài Gòn.

Thầy Phêrô đã gắn kết phần lớn cuộc đời thừa sai của mình với Vùng truyền giáo Pleikly. Thầy đã xem đây là vùng đất hứa mà Chúa ban cho mình. Vì thế, Thầy đã di nguyện được trở về an nghỉ tại “vùng đất hứa” này, trong tình thân ái của anh chị em nơi đây.

Đón tiếp Thầy Phêrô có Cha Giám Tỉnh, Quý Cha, Quý Thầy thuộc Cộng đoàn DCCT Vùng Tây Nguyên và đông đảo anh chị em người Jrai lẫn người Kinh tại Trung tâm truyền giáo Pleikly.

Thầy sẽ ở với anh chị em Vùng truyền giáo Tây Nguyên hơn một ngày trước khi được an nghỉ tại nghĩa trang giáo xứ vào sáng thứ Bảy, ngày 29.07.2017.

Thầy Quân Pleikly 1

Anh em Jrai đón Thầy

Thầy Quân Pleikly 2

Anh chị em Jrai rước Thầy

Thầy Quân Pleikly 3

Đón Thầy trong tiếng cồng chiêng Jrai

Thầy Quân Pleikly 4

Cha Giám Tỉnh đón Thầy

Thầy Quân Pleikly 5

Rước Thầy vào nơi quàn linh cữu

Thầy Quân Pleikly 6

Rước Thầy vào nơi quàn linh cữu

Thầy Quân Pleikly 7

Thầy đã về giữa anh chị em Jrai

Thầy Quân Pleikly 8

Linh cữu Thầy tại Pleikly

Thầy Quân Pleikly 11

Anh chị em Jrai trong thánh lễ đầu tiên cầu nguyện cho Thầy tại Pleikly

Thầy Quân Pleikly 12

Cha Giuse Trần Sỹ Tín giảng lễ

Thầy Quân Pleikly 13

Các tu sĩ DCCT

Thầy Quân Pleikly 14

Các linh mục dâng thánh lễ đầu tiên cầu nguyện cho Thầy tại Pleikly

Thầy Quân Pleikly 15

Các linh mục niệm hương

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới