Thánh lễ Vọng Chúa Phục Sinh dành cho thiếu nhi - Đền ĐMHCG Sài Gòn

Chúa Nhật, 21-04-2019 | 10:32:51

Vào lúc 18g30 Thứ Bảy Thánh lễ Vọng Chúa Phục Sinh dành cho thiếu nhi – Đền ĐMHCG Sài Gòn

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook