Thánh lễ Tuyên Khấn Lần Đầu và Vĩnh Viễn trong Dòng Chúa Cứu Thế 2019 (P1)

Thứ Ba, 02-07-2019 | 12:59:27

Sang nay thứ 3 ngày 02/07/2019 vào lúc 8g30 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Cha Giám tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích chủ tế Thánh lễ Tuyên Khấn lần Đầu của 14 Thầy Tập sinh và khấn trọn đời của 8 thầy Học Viện Thánh Anphongsô… Tạ ơn Chúa Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã đón nhận 22 tân khấn trong đó 8 thầy đã tuyên khấn trọn đời trong Dong….

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook