Thánh lễ tư gia Cha Đaminh Phạm Mạnh Niệm tại Giáo họ Xã Đoài, Giáo xứ Vinh Đức, Gp. Buôn Mê Thuột

Chúa Nhật, 25-06-2017 | 19:02:12

Khởi hành từ Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn vào 18g30 ngày 18/6 Đoàn người đưa tiễn Cha Đaminh Phạm Mạnh Niệm tới Giáo Họ Xã Đoài, Giáo Xứ Vinh Đức, Giáo Phận Buôn Mê Thuột hơn nửa đêm.

Lúc 2g24 sáng tại Giáo xứ quê hương, nơi đây Cha xứ cùng gia đình huyết tộc và cộng đồng dân Chúa đã quy tụ để đón người con, người anh em của gia đình của giáo xứ về thăm quê lần cuối. Ngay sau đó tại căn nhà ngài đã được sinh ra, mọi người không quản ngại đêm khuya mưa gió, vẫn một lòng hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn với Cha Đaminh và cầu nguyện cho ngài.

Thánh lễ  do Cha Chánh xứ chủ tế và giảng lễ, cùng quý Cha từ Dòng Chúa Cứu Thế Tây Nguyên, anh chị em J’rai đi đón thi hài Cha Đaminh cũng như quý Cha, quý Thầy, canh em đệ tử DCCT từ Gài gòn. Không thể nói hết bao thương nhớ hình ảnh con người một đời thuộc trọn về Chúa, sống vì Tin mừng Cứu độ, chết cho anh em miền truyền giáo Tây nguyên, trung hiếu với gia tiên, xứ sở.

19-06-2017 Tai Nha C Niem (1) 19-06-2017 Tai Nha C Niem (2) 19-06-2017 Tai Nha C Niem (3) 19-06-2017 Tai Nha C Niem (4) 19-06-2017 Tai Nha C Niem (5) 19-06-2017 Tai Nha C Niem (6) 19-06-2017 Tai Nha C Niem (7) 19-06-2017 Tai Nha C Niem (8) 19-06-2017 Tai Nha C Niem (9) 19-06-2017 Tai Nha C Niem (10) 19-06-2017 Tai Nha C Niem (11) 19-06-2017 Tai Nha C Niem (12) 19-06-2017 Tai Nha C Niem (13) 19-06-2017 Tai Nha C Niem (14) 19-06-2017 Tai Nha C Niem (15) 19-06-2017 Tai Nha C Niem (16) 19-06-2017 Tai Nha C Niem (17) 19-06-2017 Tai Nha C Niem (18) 19-06-2017 Tai Nha C Niem (19) 19-06-2017 Tai Nha C Niem (20) 19-06-2017 Tai Nha C Niem (21) 19-06-2017 Tai Nha C Niem (22) 19-06-2017 Tai Nha C Niem (23) 19-06-2017 Tai Nha C Niem (24) 19-06-2017 Tai Nha C Niem (25) 19-06-2017 Tai Nha C Niem (26) 19-06-2017 Tai Nha C Niem (27) 19-06-2017 Tai Nha C Niem (28) 19-06-2017 Tai Nha C Niem (29) 19-06-2017 Tai Nha C Niem (30) 19-06-2017 Tai Nha C Niem (31) 19-06-2017 Tai Nha C Niem (32) 19-06-2017 Tai Nha C Niem (33) 19-06-2017 Tai Nha C Niem (34) 19-06-2017 Tai Nha C Niem (35) 19-06-2017 Tai Nha C Niem (36) 19-06-2017 Tai Nha C Niem (37) 19-06-2017 Tai Nha C Niem (38) 19-06-2017 Tai Nha C Niem (39) 19-06-2017 Tai Nha C Niem (40) 19-06-2017 Tai Nha C Niem (41) 19-06-2017 Tai Nha C Niem (42) 19-06-2017 Tai Nha C Niem (43) 19-06-2017 Tai Nha C Niem (44) 19-06-2017 Tai Nha C Niem (45) 19-06-2017 Tai Nha C Niem (46) 19-06-2017 Tai Nha C Niem (47) 19-06-2017 Tai Nha C Niem (48)

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới