Thánh lễ truyền chức Phó Tế thầy Giuse Lê Thanh Huấn và G.B Nguyễn Thành Huyên DCCT VN tại Texas, USA

Chúa Nhật, 24-01-2021 | 13:36:03

Thánh lễ truyền chức Phó Tế
thầy Giuse Lê Thanh Huấn và G.B Nguyễn Thành Huyên DCCT VN tai Texas, USA
Thầy Giuse Giuse Lê Thanh Huấn và Gioan Baotixita Nguyễn Thành Huyên đã tuyên khấn Dòng Chúa Cứu Thế tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT Sài Gòn ngày 27/06/2012 và được Nhà dòng gửi đi Hoa Kỳ để tu học từ năm 2015, cho đến hôm nay vào lúc 10g00 sáng Thứ Bảy 23/01/2021(USA) tại Nhà thờ thánh Giêrađô, Texas, USA: Đức Tổng Giám Mục Gustava Garcia – Siller, M.Sp.S. Tổng Giáo Phận San Antonio đặt tay truyền chức phó tế cho hai Thầy.
Xin cộng đoàn cùng với hai Thầy và gia đình thân hữu dâng lời Tạ ơn Thiên Chúa. Cầu nguyện cho Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, cách riêng cho quý thầy luôn sống chu toàn sứ vụ mà Chúa trao phó: Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hoàng ộc chuyên lo tế tự, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những công trình vĩ đại của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền” (1Pr 2,9).
Minh Tâm
`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới