Thánh lễ Truyền Chức Linh Mục thầy Phó Tế Giuse Vũ Đức Huy CSsR Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Denver 

Thứ Năm, 01-10-2020 | 08:58:23

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Denver

Đức Hồng Y Joseph W. Tobin CSs.R chủ tế Thánh lễ trao tác vụ linh Mục cho thầy Phó Tế Giuse Vũ Đức Huy CSsR

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới