Thánh lễ trao Ủy Nhiệm Thư cho Hội Đồng Mục vụ Giáo Xứ và các Xóm Giáo...: Gx Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thứ Bảy, 19-09-2020 | 15:26:31

Thánh lễ 18g00 ngày 18/09/2020 Cha Bề trên chánh xứ Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp chủ tế Thánh lễ trao Ủy Nhiệm Thư cho Hội Đồng Mục vụ Giáo Xứ, các Xóm Giáo và các Hội Đoàn Giới Trẻ, Hội Gia Trưởng, Hội Các Bà Mẹ…

Cùng đồng tế có các cha Phó Xứ Giuse Nguyễn Hồng Phước, Giuse Phạm Cao Thanh Sơn, Giuse Nguyễn Quốc Toản, Anphongsô trần Ngọc Hướng cùng quý ông bà anh chị em giáo dân Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúpcùng tham dự và hiệp đang Thánh lễ Tạ ơn, cầu nguyện cho những người được bầu chọ vào hội đồng mục vụ các cấp của giáo xứ được đầy tràn ơn Chúa để luôn chu toàn mọi công việc Chúa muốn.

VIDEO Thánh Lễ

Giảng Lễ

 

Media: TTGXĐMHCG

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới