Thánh lễ Tỉnh Dòng CSsR chuyển giao Giáo Điểm An Thới Đông cho TGP Sài Gòn 05/08/2018

Thứ Sáu, 10-08-2018 | 01:54:19

Sau gần 50 năm với sự nỗ lực truyền giáo và phát triển của các nhà thừa sai Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, tại Giáo Điểm An Thới Đông. Vùng rừng vàm sát Huyện Cần Giờ. Cho đến hôm nay do nhu cầu Mục Vụ của Tổng Giáo Phận Sài Gòn: Tỉnh Dòng CSsR chuyển giao Giáo Điểm An Thới Đông cho TGP Sài Gòn với Nhà Thờ 2006,Nhà Xứ tọa lạc trên Diện Tích 2000 mét vuông đất và cơ sở trường khuyết tật Thanh Tâm… (1971-2018) Xin Chúa chúc lành cho Giáo Điểm An Thới Đôn

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới