Thánh lễ tiệc ly 20g00 - Đền ĐMHCG Sài Gòn

Thứ Sáu, 19-04-2019 | 13:53:46

20g00 Thánh lễ tiệc ly Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới