Thánh lễ Tiệc Ly 18g00 ngày 09/04/2020 - Nhà Nguyện Dòng Chúa Cứu Thế

Thứ Năm, 09-04-2020 | 13:02:36

“Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em.” (Mt 26, 14-25)

Thánh lễ Tiệc Ly

18h00 ngày 09/04/2020

Dòng Chúa Cứu Thế – Giáo Xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn
38 Kỳ Đồng – Phường, Quận 3. TP HCM

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới