Thánh lễ Thứ Tư Tuần V Mùa Chay - 18g00 ngày 01/04/2020

Thứ Tư, 01-04-2020 | 11:27:34

“Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; …và sự thật sẽ giải phóng các ông.” (Ga 8, 31 – 42)

Thứ Tư Tuần V Mùa Chay

Thánh lễ 18g00 ngày 01/04/2020

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới