Thánh lễ Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay - 18g00 ngày 03/04/2020.

Thứ Sáu, 03-04-2020 | 02:33:53

“Họ tìm cách bắt Đức Giêsu, nhưng Người đã thoát khỏi tay họ” (Ga 10, 32-42)
Thánh lễ 18g00 ngày 03/04/2020 – Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay
Giáo Xứ – Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn.
38 Kỳ Đồng – Phường, Quận 3. TP HCM
`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới