Thánh lễ Thứ Năm Tuần V Mùa Chay - 18g00 ngày 02/04/2020

Thứ Năm, 02-04-2020 | 02:19:17

“Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.” (Ga 8, 51 – 59)

Thứ Năm Tuần V Mùa Chay

Thánh lễ 18g00 ngày 02/04/2020

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới