Thánh lễ thứ hai đầu tháng - Cầu nguyên cho các tín hữu đã qua đời tại Lễ Đài

Thứ Ba, 08-10-2019 | 10:33:51

Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: vào mỗi thứ hai đầu tháng vào lúc 6g00 dâng Thánh lễ tại Lễ Đai cầu nguyên cho các tín hữu đã qua đời, đặc biệt những có để tro cốt tại đây…

 

CTV TT Giáo xứ ĐMHCG

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới