Thánh lễ Thứ Ba Tuần V Mùa Chay - 18h00 ngày 31/03/2020

Thứ Hai, 30-03-2020 | 23:36:59

“Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu.” (Ga 8, 28)

Thánh lễ 18h00 ngày 31/03/2020

Thứ Ba Tuần V Mùa Chay

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới