Thánh lễ tẫn liệm Bà cố Anna, thân mẫu Cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành, DCCT

Thứ Bảy, 16-09-2017 | 21:02:35

Chiều ngày 15/9/2017 lúc 18g30 thánh lễ tẫn liệm bà cố Anna, thân mẫu Cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành, DCCT. Nghi thức tẫn liệm do Cha Giuse Hoàng Kim Toan, quản hạt Phú Nhuận chủ sự và thánh lễ đồng tế do Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ Tịch HĐGM VN chủ tế. Đồng tế trong thánh lễ còn có Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, Cha Giám Tỉnh DCCT cùng đông đảo quý Cha quý Thầy Quý Souer và giáo dân tham dự.

Trong thánh lễ, Đức Cha Giuse chia sẻ tâm tình biết ơn về những đóng góp của cha Vinh Sơn trong công việc xây dựng trung tâm Thánh Mẫu La Vang, cùng những đóng góp to lớn trong thời gian cha Vinh Sơn làm giám tỉnh DCCT. Qua đó Đức cha mời gọi mọi người cùng cảm ơn va cầu nguyện cho bà cố Anna.

Cuối lễ, thay mặt gia đình cha Vinh Sơn đã cảm ơn những tình cảm quý báu mà Đức cha Giuse, Đức cha Micae cùng quý cha, quý tu sĩ nam nữ và giáo dân đã đến cầu nguyện cho bà cố Anna.

TIN_8930

TIN_8941

TIN_8933

TIN_8959

TIN_8962

TIN_8986

21740509_1470374999748586_3891705929506273151_n

TIN_9024

Truyền thông Chúa Cứu Thế

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook