Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng 288 Năm Thánh Anphongsô Lập Dòng Chúa Cứu Thế: 1732 - 2020

Thứ Ba, 10-11-2020 | 01:59:38

Chiều nay vào lúc 18g00 ngày 9/11/2020 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, cha Giám Tỉnh, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam chủ tế Thánh lễ Mừng 288 Năm Thánh Anphongsô Lập Dòng Chúa Cứu Thế. Thánh lễ hôm nay cùng đồng tế có cha phó Giám Tỉnh, quý Cha ban quản tri Tỉnh Dòng, cùng quý cha quý thầy trong Tỉnh Dòng từ khắp mọi miền trên Đất Việt ‘về hiệp dâng Thánh lễ và tham dự kỳ Thường Huấn của Tỉnh Dòng Năm 2020‘ và đông đảo quý ông bà anh chị em đã đến hiệp thông với Nhà Dòng dâng lời Tạ ơn Thiên Chúa.

 

 

Photo: Đức Tin GXĐMHCG

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới