Thánh lễ Tạ Ơn làm phép Nhà thờ Plei Bông - DCCT Măng Yang

Thứ Hai, 02-12-2019 | 17:43:39

Plei Bông, Măng Yang, Gialai: Vào lúc 10h00 sáng ngày 30 tháng 11 năm 2019 Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo Phận Kontum chủ Thánh Lễ Tạ Ơn làm phép ngôi Nhà thờ Plei Bông. Cùng đồng tế với ngài có cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Giám Tỉnh, Tỉnh DCCT Việt Nam và cùng đông đảo quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng quý ông bà anh chị em Kinh, Bahnar khắp nơi cùng về hiệp dâng lời tạ ơn Thiên Chúa với cộng đoàn dân Chua Plei Bông…

Nguyện xin Chúa chúc lành  cho Giáo Phân, anh chị em Bahnar cách riêng quý cha quý thầy DCCT đang mục vụ nơi đây được vững mạnh trong lòng Tin, Cậy, Mến để thì hành sứ vụ Chúa Kitô mà Giáo Hội qua Nhà Dòng trao phó: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 19-20)

Photo Quang Trong GXĐMHCG

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới