Thánh lễ Tạ ơn Khai giảng Năm Học 2019-2020 của Học Viện Thánh Tôma, liên Dòng Nữ Thánh Đa Minh

Thứ Bảy, 31-08-2019 | 12:11:32

Sáng ngày 30/08/2019 lúc 8g00 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Học Viện Thánh Tôma, liên Dòng nữ Thánh Đa Minh Việt Nam dâng Thánh lễ tạ ơn khai giảng năm học 2019-2020

Soeur Giám học, Học Viện Thánh Tôma có đôi lời cám ơn quý cha đồng tế và toàn thể…

Photo: Quang Trọng (gxdmhcg)

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook