Thánh lễ Nhập quan Thầy Anrê: Chờ đợi trong vui mừng phục vụ

Thứ Hai, 25-09-2017 | 23:17:56

Cuộc đời Thầy Anrê là một hành trình chờ đợi. Thầy mong chờ ông chủ của mình là Đức Kitô trở về và luôn sẵn sàng ra đi để  được trở về bên Ông chủ ấy.

25-09-2017 Le Nhap Quan T Vu 1 (16)Cha Bề trên Giám tỉnh DCCT đã chia sẻ trong Thánh lễ Nhập quan rằng, Thầy không chờ đợi trong vô vọng và chán nản, không chờ đợi trong u buồn hay buông xuôi. Nhưng Thầy đã chờ đợi trong niềm tin yêu phó thác, chờ đợi trong niềm vui và hạnh phúc, chờ đời trong phục vụ quên mình đầy khiêm hạ. Thầy làm được điều ấy vì lòng Thầy đầy tình yêu dành cho Chúa Kitô và Nhà Dòng.

Cha Giám tỉnh còn chia sẻ “Tôi đã thấy Thầy làm việc không biết mệt mỏi để phục vụ, và phục vụ Nhà Dòng trong mọi công việc được giao với niềm vui sướng, dù Thầy tuổi cao, sức yếu, hay cả  lúc thân xác bệnh tật”.

Trước Thánh lễ, trong phần Nghi thức Nhập quan, cha Giám tỉnh chủ sự đã mời gọi mọi người vui mừng vì một người con cái của Nhà Dòng được trở về bên Chúa. Bây giờ chúng ta có quyền được chia vui với Thầy. Vui với Thầy vì Thầy hằng được hạnh phúc làm con Chúa, như chính Thầy đã cảm thấy sung sướng được làm con cái Chúa trong Dòng Chúa Cứu Thế.

Chúng ta vui cùng Thầy vì ước vọng chờ đợi Ông chủ của Thầy nay thành sự. Nhà Dòng vui vì Thầy trung tín đến hơi thở cuối cùng trong ơn gọi tu sĩ DCCT. Anh em tu sĩ vui với Thầy Anrê vì lời Đức Kitô được Thánh Tổ Anphongsô quả quyết, ai bền đỗ đến cùng người ấy sẽ được cứu.

Anh em Nhà Dòng nhận ra, “cuộc đời thầy Anrê là chuỗi dài hành trình theo Chúa Cứu Thế trong âm thầm. Thầy đã phục vụ nhiều cộng đoàn của Nhà Dòng với những công việc khác nhau như lo phòng khách, nhà may, nhà in… Thầy tìm thấy niềm vui trong sự phục vụ Nhà Dòng và mưu cầu lợi ích cho các linh hồn”.

Thầy đã đi trọn vẹn 89 năm dương thế trong niềm vui của người làm con cái Chúa. Thầy cũng đã đi hết chặng đường ơn gọi 67 năm làm tu sĩ DCCT với cảm nghiệm “Con rất sung sướng vì được hiến dâng đời mình và được làm con cái của Nhà Dòng. Con cũng luôn luôn tạ ơn Chúa và cố gắng sống tốt lành cho xứng với ơn huệ đó. Nhờ ơn Chúa giúp, con xin trao phó cuộc đời con cho Chúa.

Nghi thức và Thánh lễ Nhập quan Thầy Anrê diễn ra vào lúc 19g00 thứ Hai, ngày 25/09/2017 tại Cộng đoàn DCCT Sài gòn

Thánh lễ đồng tế An táng Thầy Anrê sẽ được cử hành vào lúc 6g00 thứ Năm, ngày 28/09/2017 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài gòn.

25-09-2017 Le Nhap Quan T Vu 1 (3)

25-09-2017 Le Nhap Quan T Vu 1 (4)

25-09-2017 Le Nhap Quan T Vu 1 (11)

25-09-2017 Le Nhap Quan T Vu 1 (14)

25-09-2017 Le Nhap Quan T Vu 1 (15)

25-09-2017 Le Nhap Quan T Vu 1 (16)

25-09-2017 Le Nhap Quan T Vu 1 (18)

25-09-2017 Le Nhap Quan T Vu 1 (20)

25-09-2017 Le Nhap Quan T Vu 1 (21)

25-09-2017 Le Nhap Quan T Vu 1 (22)

25-09-2017 Le Nhap Quan T Vu 1 (26)

25-09-2017 Le Nhap Quan T Vu 1 (25)

25-09-2017 Le Nhap Quan T Vu 1 (32)

25-09-2017 Le Nhap Quan T Vu 1 (33)

25-09-2017 Le Nhap Quan T Vu 1 (35)

25-09-2017 Le Nhap Quan T Vu 1 (37)

25-09-2017 Le Nhap Quan T Vu 1 (40)

25-09-2017 Le Nhap Quan T Vu 1 (41)

25-09-2017 Le Nhap Quan T Vu 1 (42)

25-09-2017 Le Nhap Quan T Vu 1 (43)

25-09-2017 Le Nhap Quan T Vu 1 (44)

25-09-2017 Le Nhap Quan T Vu 1 (45)

25-09-2017 Le Nhap Quan T Vu 1 (46)

25-09-2017 Le Nhap Quan T Vu 1 (50)

25-09-2017 Le Nhap Quan T Vu 1 (51)

25-09-2017 Le Nhap Quan T Vu 1 (53)

25-09-2017 Le Nhap Quan T Vu 1 (58)

25-09-2017 Le Nhap Quan T Vu 1 (59)

25-09-2017 Le Nhap Quan T Vu 1 (62)

25-09-2017 Le Nhap Quan T Vu 1 (63)

25-09-2017 Le Nhap Quan T Vu 1 (78)

25-09-2017 Le Nhap Quan T Vu 1 (79)

25-09-2017 Le Nhap Quan T Vu 1 (80)

25-09-2017 Le Nhap Quan T Vu 1 (81)

25-09-2017 Le Nhap Quan T Vu 1 (82)

25-09-2017 Le Nhap Quan T Vu 1 (83)

25-09-2017 Le Nhap Quan T Vu 1 (84)

25-09-2017 Le Nhap Quan T Vu 1 (89)

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới