Thánh lễ nhập quan Cha Micae Trương Văn Hành CSsR 15g 00 ngày 24/12/2018

Thứ Ba, 25-12-2018 | 10:59:03

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25)

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới