Thánh lễ Mừng Thương thượng thọ 90 tuổi Bà Cố Gioanna Phan Thị Nhị Thân Mẫu ChaThể Hiện & Ngọc Hải CSsR

Thứ Bảy, 08-09-2018 | 09:52:31

“Tình thương CHÚA, đời đời con ca tụng” (Tv 88, 2)

Thánh lễ Tạ ơn lúc 10g00 ngày 08/09/2018 Mừng Thượng Thượng Thọ (90 tuổi) Bà Cố Gioanna Phan Thị Nhị Thân Mẫu của 12 người con trong Cha Giuse Nguyễn Thễ Hiện và Gioan Nguyễn Ngọc Hải Dòng Chúa Cứu Thế

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới