THÁNH LỄ MỪNG KÍNH THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA

Thứ Bảy, 20-03-2021 | 13:36:13

Thánh lễ 18g00 ngày 19/03/2020. Mừng lễ trong kính Thánh Giuse, Bạn trăm năm Đức Maria: Đấng Bảo trợ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Bổn mạng DCCT Sài Gòn, quý cha quý thầy, quý ông quý anh…
`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới