Thánh lễ mừng kính Thánh Anphongsô tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn ngày 01/8/2019

Thứ Sáu, 02-08-2019 | 16:12:56

Vào lúc 17g30 cầu nguyện với Thánh Anphongsô – 18g00 cha phó giám tỉnh, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, Đaminh Nguyễn Đức Thông chủ tế Thánh lễ Mừng Kính trọng thể Thánh Anphongsô. Đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế…

Chúng ta cùng chung lời tạ ơn Chúa cùng với nhà Dòng. Tạ ơn Chúa vì biết bao nhiêu hồng ân Chúa đã tuân đổ trên Hội Thánh, Thánh Anphongsô và trên Dòng mang Danh Thánh Người… như lời nguyện nhập lễ mà Hội Thánh mời gọi: “Lạy Chúa, Chúa không ngừng ban cho Giáo Hội những khuôn mẫu luôn luôn mới của đời sống Kitô hữu. Xin cho chúng con hằng noi gương thánh giám mục Anphong mà nhiệt thành cộng tác với Chúa trong công trình cứu độ, để mai sau được Chúa ân thưởng cùng với thánh nhân.

Xin Tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho mọi Tu Sĩ Dòng Chúa Cứu Thế biết nói gương sáng và lòng đạo đức của Thánh Anphongsô Đấng Sáng lập mà chu toàn Sứ vụ mà Chúa đã trao phó cho hội Dòng…

 

Đức Tín

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới