Thánh lễ Mừng Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thứ Bảy, 29-06-2019 | 09:21:16

Thánh lễ Tạ ơn lúc 18g00 Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân Giám mục phụ tá, Giáo phận Xuân Lộc chủ tế cầu nguyện cho Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Gx Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp…

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới