Thánh Lễ Mừng Kính CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN Bổn Mạng Ban Trật Tự Giáo Xứ

Thứ Tư, 30-09-2020 | 11:13:16

Thánh lễ 18h00 ngày 29/09/2020 Mừng Kính các Tổng lãnh Thiên thần Michael, Gabriel, Raphael: Bổn Mạng Ban Trật Tự Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 

Đức Tin: TTGXĐMHCG

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới