Thánh lễ lãnh nhận bí tích Thánh Thể lần đầu của 116 em Thiếu Nhi Thánh Thể Xứ Đoàn Kitô Vua 29/04/2018

Thứ Hai, 30-04-2018 | 01:29:50

Hôm nay Chúa Nhật V Phục Sinh ngày 29/04/2018, cộng đoàn Giáo xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hân hoan, vui mừng quy tụ quanh bàn tiệc Thánh để dâng lời tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho đặc biệt cho 116 em Thiếu nhi Xứ Đoàn Chúa Kitô Vua sẽ được lãnh nhận Bí Tích Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu.

Chủ tế thánh lễ hôm nay ch Bề trên Chánh Xứ Tôma Trần Quốc Hùng, cha linh hướng Xứ Đoàn Giuse Nguyễn Quốc Toản, cha phó xứ Phê rô Đỗ Minh Trícha Jb Nguyễn Minh Phương,  và cha Giuse Nguyễn Bình Định cùng quý anh chị huynh trường, tất cả các em Thiếu Nhi Thánh Thể trong và ngoài Xứ Đoàn và toàn thể quý phụ huynh và oong bà anh chị em… cùng hiệp dâng Thánh Lễ tạ ơn cầu nguyện cách đặc biệt cho 116 em hôm nay được rước Mình Máu Chúa lần đầu được đầy tràn ơn thánh…

Quy tụ phụ huynh cà các em trong sân Hiệp Nhất để chuẩn bị cho Thánh lễ Tạ ơn.

Bắt đầu rước vào Đền Thờ hiệp dâng Thánh lễ

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới