Thánh lễ Khấn Dòng: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam 30/06/2020

Thứ Ba, 30-06-2020 | 19:50:16

Sáng nay 30/6/2020 vào lúc 8g30 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Dòng Chúa Cứu Thế . Cha Giám tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích chủ tế Thánh lễ và nhân lời Khấn Dòng của 15 Thầy Học Viện Khấn Trọn Đời trong Dòng Chúa Cứu Thê và 11 Thầy mãn khóa Tập Viện 2019-2020 Tuyên Khấn Lần Đầu…

 

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới