Thánh lễ họp mặt Ân Nhân, Thân Nhân của Học Viên St Anphongsô |10h30 | 03/10/2020

Chúa Nhật, 04-10-2020 | 13:32:22

Sáng thứ bảy ngày 03/10/2020 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp_Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn,  Học Viên St Anphongsô đã có buổi gặp gỡ quý vị Ân Nhân và Thân Nhân của gia đình Học Viện.Sau chương trinh văn nghệ: 10g00 Hành Hương Kính Đức Mẹ, 10g30 cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích chủ tế Thánh lễ tạ ơn Chúa, Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Thánh Anphong cùng các Thánh và Các Chân Phúc. Cầu nguyện cho Học Viện và quý vị ân thân nhân còn sống cũng như đã qua đời.

 

 

 

Đức Tin – TT GXĐMHCG
`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới