Thánh lễ Hội Mân Côi lúc 8g30 thứ bảy 10/8/2019

Thứ Ba, 13-08-2019 | 08:07:15

Vào lúc 8g30 ngày Thứ bảy 10/08/2019 cha linh hướng cùng quý ông bà anh chị em cùng hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ Mân Côi. cầu nguyện cho quý ông bà anh chị em trong Hiệp Hội Mân Côi còn sống cũng như đã qua đòi tại Nhà Nguyện Hiệp Nhất.

Đức Tín: gxdmhcg

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới