Thánh lễ Hội Lòng Thương Xót Chúa 15g30 ngày 06/11/2020

Chúa Nhật, 08-11-2020 | 09:27:17

Vào lúc 15g30 ngày 06/11/2020 Thánh lễ Hội Lòng Thương Xót Chúa Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn.

Photo: Đức Tin GXĐMHCG
`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới