Thánh lễ Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đầu tháng Mân Côi - 07/10/2020

Thứ Năm, 08-10-2020 | 22:07:44

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu chiều ngày 07/10/2020, thứ Tư đầu tháng vào lúc 15g00 Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp quy tụ về bên Mẹ cùng làm giờ Hành Hương và dâng lời tận hiến cho Mẹ những thành viên mới.

Những thành viên hôm nay gia nhập Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp đã có thời gian tìm hiểu, và đã có ngày tĩnh tâm và cầu nguyện, hầu chuẩn bị tâm hồn để chính thức tuyên hứa gia vào nhập hội… Cha linh hướng cùng với cộng đoàn làm giờ hành hường và cầu nguyên người đại diện Hội giới thiệu những thành viên hôm nay xin gia nhập với Cha linh hướng. sau đó Cha linh hướng thẩm vấn và nhận lời tuyên hứa của những anh chị em xin gia nhập, cuối cùng Cha linh hướng mời gọi công đoàn cùng hiệp nhau trong lời cầu nguyện, “Kinh cầu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp” và trong nghi thức chúc lành với bức Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho các thành viên mới…

Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa lúc 15g30. Nguyện xin Chúa nhời lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp chúc phúc lành đặc biệt cho những người hôm nay tuyên hứa làm thành viên của Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và cho tất cả mọi thành viên cũng như gia đình, và tất cả ân nhân, thân nhân luân được bình an trong tâm cũng như xác nhất là mỗi thành viên luân gắn kết mật thiết với Chúa.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp xin Mẹ cho mỗi người chúng con luân biết chạy đến với Mẹ, để qua Mẹ và nhờ Mẹ chúng con được đến với Chúa, yêu mên và ngợi khen Chúa muôn đời. Amen.

 

 

Photo Đức Tín – GXĐMHCG

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới