Thánh Lễ Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 14g Thứ Bảy 11/08/2018

Thứ Bảy, 11-08-2018 | 12:58:56

Váo lúc 14g 00 thứ bảy hằng tuần Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp:

14g 30 Thánh lễ Tạ ơn:

Bài giảng Thánh lễ Hành Hương:Lm Vinvente M Phạm Cao Quý CSsR

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới