Thánh lễ hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - 16g00 ngày 15/02/2020

Thứ Bảy, 15-02-2020 | 11:16:47

Thánh lễ hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – 16g00 ngày 15/02/2020

Giáo Xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

38 Kỳ Đồng, F9, Q3, TPHCM

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới