Thánh lễ Giỗ Một Năm Bà cố Maria Thân Mẫu cha Bề trên chánh xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Chúa Nhật, 08-11-2020 | 15:29:41

Thứ Sáu, ngày 06/11/2020, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: vào lúc 18g00. Giáo Xứ tổ chức Thánh lễ giỗ Một Năm Bà cố Maria Thân Mẫu cha Phêrô Đinh Ngọc Lâm CSsR chánh xứ, Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp., cùng đồng tế có cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích Giám tỉnh Dòng Chứa Cứu Thế Việt Nam, quý cha và đông đảo quý ông bà anh chị em cùng đến hiệp dâng thánh lễ Tạ ơn cầu nguyện cho Bà cố Maria…

 

 

Photo: Đức Tín GXĐMHCG

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới