Thánh lễ Giao Thừa Tết Mậu Tuất_21g 30 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn dcctvn.org 15/02/2018

Thứ Năm, 15-02-2018 | 19:01:04

Thánh lễ Giao Thừa Tết Mậu Tuất_21g 30 – Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn dcctvn.org 15/02/2018

“Hãy vui mừng hoan hỉ, vì phần thưởng sung mãn dành cho các con trên trời”

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới