Thánh lễ Đức Mẹ Dâng Chúa trong Đền Thánh: Bổn Mạng Xóm Giáo 7 - Gx Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thứ Hai, 03-02-2020 | 22:33:16

Vào lúc 18g00 cha Bề trên chánh xứ chủ tế Thánh lễ Dâng Chúa trong Đền Thánh, Mừng Bổn Mạng Xóm Giáo 7, Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 03/02/2020

 

Photo: Đức Tín

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới