Thánh lễ Đêm Vong Phục Sinh Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn 2018

Chúa Nhật, 01-04-2018 | 15:42:30

Tin Mừng Phục Sinh được công bố : Mừng vui lên! Hỡi muôn lớp cơ binh thiên thần trên trời!Mừng vui lên! Hỡi những nhiệm mầu Thánh này! Tiếng loa cứu độ hãy vang rền không gian. Mừng reo chiến công khải hoàn Vua nhân trần. Và vui lên! Hỡi Trái Đất vui lên, rực rỡ trong ánh huy hoàng chiếu soi,  và trong ánh quang vinh Vua muôn đời chói ngời….

 

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới