Thánh lễ đêm Giao Thừa Tết Canh Tý_2020 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR

Thứ Bảy, 25-01-2020 | 15:51:56

22h00 ngày – 24/01/2020: Thánh lễ Giao Thừa Tết Canh Tý 2020 tại lễ đài Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Dòng Chúa Cứu Thế sài gòn: Cha giám tỉnh, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam chủ tế Thánh lễ, cùng đồng tế có quý cha Bề trên cùng quý cha quý tu sĩ nam nữ và đông đảo quí ông bà anh chị em quy tụ về cùng hiệp dâng Thánh lễ Giao Thừ trong bầu khí âm cúng cùa giờ khắc giao thời…
CTV GXĐMHCG_DCCT
`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook