Thánh lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên xây dựng Nhà Thờ Giáo Xứ Bình Hải - Giáo Phận Quy Nhơn

Thứ Tư, 10-10-2018 | 05:09:28

Sáng ngày 10/10/2018 vào lúc 9g 30: Đức Cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi – Giám mục Giáo phận Qui Nhơn sẽ về chủ tế Thánh lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên xây dựng Nhà Thờ Giáo Xứ Bình Hải…

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook