Thánh lễ Cộng Đoàn Tỉnh DCCT cầu nguyện cho Thầy Phêrô Đinh Văn Thảo CSsR

Thứ Năm, 23-05-2019 | 23:48:48

15g00 ngày 23/05/2019 Cha Giám Tỉnh cùng quý Cha, Thầy cộng đoàn Tỉnh Dòng Chúa dâng Thánh lễ Tạ ơn cầu nguyện cho Thầy Phêrô Đinh Văn Thảo Tu sĩ Thừa Sai DCCT..

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới