Thánh lễ Chúa Nhật XVII Thường Niên Năm A || 26/07/2020 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR

Chúa Nhật, 26-07-2020 | 01:12:04

“Người ấy bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy” (Mt 13, 44-52)

Thánh lễ Chúa Nhật Tuần XVII – Mùa Thường Niên

Thánh lễ: 6h30 | 26/07/2020

Thánh lễ: 10h00 | 26/07/2020

Thánh lễ: 17h00 | 26/07/2020

Thánh lễ: 18h30 | 26/07/2020

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Dòng Chúa Cứu Thế

Kính mời quý vị cùng hiệp thông trong Thánh lễ CHÚA NHẬT lúc 18g30 (Thứ 7) 6h30 – 10h00 – 17h00 -18g30.

———————————————————————————–

✔ Facbook: https://www.facebook.com/CHUACUUTHEVIETNAM/?modal=admin_todo_tour

✔ Website: http://chuacuuthe.com/

✔ Youtobe: https://www.youtube.com/channel/UC4kuCsj2ARh0XOAq872r5jQ/featured

#chuacuuthe #thanhle #CHUACUUTHEVIETNAM

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới