Thánh lễ 'CHÚA NHẬT PHỤC SINH' - 6g30 ngày 12/04/2020

Chúa Nhật, 12-04-2020 | 02:20:47

THÁNH LỄ MỪNG ĐẠI LỄ CHÚA PHỤC SINH

Nhà Nguyện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

6g30 ngày 12 tháng 04 năm 2020

Giảng lễ Chúa Phục Sinh 6g30 – Lm Phaolô Nguyễn Hữu Thuận, CSsR

Kính mời quý vị cùng hiệp thông.
———————————————————————————–
✔ Facbook: https://www.facebook.com/CHUACUUTHEVIETNAM/
✔ Website: http://chuacuuthe.com/
✔ Youtobe: https://www.youtube.com/chucuuthe.com

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới