Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá - 18h00 ngày 04/04/2020

Thứ Bảy, 04-04-2020 | 15:51:44

“Đức Kitô đã tự khiêm tự hạ, nên Thiên Chúa đã siêu tôn Người.” (Pl 2 8-9)

Thánh lễ 18g00 ngày 04/04/2020 – Chúa Nhật Lễ Lá

1 – Hành Hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

2 – Chúa Nhật Lễ Lá

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn.
38 Kỳ Đồng – Phường, Quận 3. TP HCM
`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới