Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Phêrô Hồ Văn Quân tại Cộng đoàn DCCT Pleikly

Thứ Sáu, 28-07-2017 | 22:41:17

Khởi đầu ngày canh thức và cầu nguyện với Thầy Phêrô Hồ Văn Quân tại trung tâm truyền giáo Pleikly, cộng đoàn đã cùng với Thầy dâng giờ Kinh sáng và Thánh lễ do Cha Giám Tỉnh chủ sự.

Cha Giám Tỉnh đã một lần nữa nhắc lại cuộc đời gắn bó của Thầy với anh chị em dân tộc, đặc biệt là anh chị em tại vùng truyền giáo Pleikly. Diệu cảm với việc truyền giáo cho anh chị em vùng Tây Nguyên đã phát sinh nơi Thầy ngay từ khi gia nhập DCCT và Thầy đã sống trọn diệu cảm đó cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mình.

Với lần trở lại này, Thầy đã chính thức gieo mình vào trong vùng đất truyền giáo Tây Nguyên. Trước đó Thầy đã đến vùng đất này 3 lần: 1969-1971; 1973-1976; 1987-2013.


Le Thay Quan Pleikly00004Le Thay Quan Pleikly00006Le Thay Quan Pleikly00007Le Thay Quan Pleikly00008Le Thay Quan Pleikly00009Le Thay Quan Pleikly00010Le Thay Quan Pleikly00011Le Thay Quan Pleikly00012Le Thay Quan Pleikly00013Le Thay Quan Pleikly00014Le Thay Quan Pleikly00015Le Thay Quan Pleikly00016

Le Thay Quan Pleikly00005Le Thay Quan Pleikly00003Le Thay Quan Pleikly00002Le Thay Quan Pleikly00001

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới